Dr Rushmini Maris Di Media

Sebagai salah seorang pakar estetik di Malaysia, Dr Rushmini Maris sering mendapat pendedahan di media cetak dan media elektronik.